“VLERA TE ARTIZANATIT” (it.I valori dell’artigianato)
pg.76;Dim. 16x27cm,
Casa editrice ‘Idromeno’, Tirana 2001
Stampa”Volaj” – Shkoder
Design: Gjergj Spathari

Pergatiti per Botim:
Mithat Dibra
Shaban Bilali

Konsulent: Prof.Zija Shkodra
shqip – english
2001
“Vlera te Artizanatit” eshte nje botim i Shoqates se Artizaneve Shqiptare, e themeluar ne Tirane, ne vitin 1993.
Ne faqet e tij ju do te gjeni vlera te tradites e mostrat e firmave me te njohura te Artizanantit Shqiptar. Por kurrsesi materiali qe paraqesim nuk merr persiper te mbuloje te gjitha vlerat e Artizanantit Shqiptar e te prodhuesve te tij. Kerkesat ndaj shoqates e aktivitetit qe realizon mund te behen ne adrese te saj ose direkt prodhuesve perkates.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *